Skip to main content

Termini poziva za IPARD III program

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije objavilo je plan poziva za IPARD 3 program za 2024. godinu i prema planu, IPARD 3 program trajaće sve do 2027. godine.

Prvi poziv je moguć već u februaru za kada je najavljeno raspisivanje poziva za Meru 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Ova mera podrazumeva izgradnju i opremanje, uključujući podizanje novih proizvodnih zasada voća i matičnih zasada viših fitosanitarnih kategorija sa opremanjem. Prema najavi, raspisivanje poziva se očekuje u periodu od 12.02.2024. do 12.04.2024.g. a ukupni budžet predviđen za ovaj poziv biće 4,810,960,000.39 dinara.

Za prvu polovinu 2024. godine je planirano raspisivanje poziva i za Meru 3 – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva. Prema najavi, raspisivanje poziva se očekuje u periodu od 22.04.2024. do 21.06.2024.g. a ukupni budžet predviđen za ovaj poziv biće 6,379,208,000.78 dinara.

Nakon poziva za Meru 1 i Meru 3, očekuje se i poziv za Meru 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja (ruralni turizam). Prema najavi, raspisivanje poziva se očekuje u periodu od 01.07.2024. do 16.08.2024.g. a ukupni budžet predviđen za ovaj poziv biće 5,129,608,000.39 dinara.

Poslednji pozivi u 2024.g. biće pozivi za Meru 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Prvo će ići poziv isključivo za nabavku traktora, a prema najavi, raspisivanje se očekuje u periodu od 02.09.2024. do 18.10.2024.g. a ukupni budžet predviđen za ovaj poziv biće 2,699,136,000.00 dinara. Poslednji poziv za 2024.g. biće za nabavku mašina, opreme i mehanizacije a prema najavi, raspisivanje se očekuje u periodu od 18.11.2024. do 27.12.2024.g. a ukupni budžet predviđen za ovaj poziv biće 1,690,084,000.39 dinara.

Postupak konkurisanja je zahtevan i iziskuje dosta vremena tako da je potrebno na vreme krenuti sa pripremom dokumentacije. Konsultantska kuća „SIM CERT“  sa 14 konsultanata u tri regionalne kancelarije u Beogradu, Novom Sadu i Kruševcu pokriva teritoriju cele Srbije.