Skip to main content

Najava IPARD 3 programa - dodatna podrška za investicije u solarne elektrane

Nakon uspešno završenog IPARD 2 programa i realizovanih konkursa iz ovog novčanog fonda, usvojen je i novi IPARD 3 program sa 378 miliona evra bespovratnih sredstava.

U fokusu će, i nadalje biti sledeće mere:

  • Mera 1 - Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (dodat sektor ribarstva) sa bespovratnim sredstvima od 60-75% vrednosti investicije i maksimalnom iznosom podrške od 1.000.000 evra

  • Mera 3 - Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva (dodati sektor prerade žitarice i industrijskog bilja i sektor prerade ribe) sa bespovratnim sredstvima od 50-70% vrednosti investicije i maksimalnom iznosom podrške od 1.300.000 evra

  • Mera 7 - Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja (sektor ruralnog turizma i pratećih usluga) sa bespovratnim sredstvima od 60-75% vrednosti investicije i maksimalnom iznosom podrške od 300.000 evra

a dodate su i nove mere čija akreditacija se očekuje (direktno za korisnike iz privrede je Mera za organsku proizvodnju).

Prvi konkursi Ministarstva poljoprivrede za Meru 1 , Meru 3 i Meru 7 očekuju se u prvom kvartalu 2023.g. a postupak konkurisanja je zahtevan i iziskuje dosta vremena tako da je potrebno na vreme krenuti sa pripremom dokumentacije.

Konsultantska kuća SIM CERT  sa preko deset aktivnih konsultanata u dve regionalne kancelarije u Novom Sadu i Kruševcu trenutno pokriva teritoriju cele Srbije. Početkom 2023.godine ponovo se otvara i kancelarija u Beogradu (zatvorena je usled pandemije Korona virusa). Osim direktne pripreme za konkurisanje konsultanti pružaju i znatno širi aspekt podrške koji je potreban korisnicima IPARD programa u vidu usaglašavanja investicije sa tehničkom regulativom i standardima za proizvod i/ili proizvodnju.

INFO KUTAK
Akcenat dodatne podrške na IPARD 3 programu je na osobama mlađim od 40 godina kao i investicijima u obnovljive izvore energije (što će obezbediti dodatnih 10% subvencije). Trend rasta investicija u solarne elektrane je evidentan kroz završene konkurse IPARD 2 programa. Veći broj investicija iz oblasti solerne energije priprema ENVI CERT SOLAR koji je direktno povezan  sa SIM CERT konsultantima koji pripremaju korisnike IPARD programa. Preko bespovratnih sredstava u visini od 60-75% za solarne elektrane korisnici mogu očekivati povraćaj investicije za svega 2-3 godine. Pošto je garantni vek trajanja solarnih panela 25 godina ova investicija se pokazuje kao izuzetno rentabilna.