Skip to main content

Neprihvatljivi troškovi

Sledeći troškovi neće biti prihvatljivi u okviru IPARD II programa:

 • Porezi, uključujući porez na dodatu vrednost;
 • Carine i uvozne dažbine, ili neke druge dažbine;
 • Kupovina, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li će lizing rezultirati promenom vlasništva, osim ako odredbama IPARD II programa nije drugačije određeno;
 • Kazne, finansijski penali i troškovi parničenja
 • Troškovi poslovanja, osim kada je to opravdano prirodom mere IPARD II programa;
 • Polovna mehanizacija i oprema;
 • Bankarski troškovi, troškovi garancija i slični troškovi;
 • Troškovi konverzije, troškovi i gubici u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD namenskim računom, kao i drugi čisto finansijski troškovi;
 • Doprinosi u naturi;
 • Kupovina poljoprivrednih proizvodnih prava, životinja, jednogodišnjih biljaka i njihova sadnja;
 • Bilo kakvi troškovi održavanja, amortizacije ili zakupa, osim u slučajevima kada to opravdava priroda mere IPARD II programa;
 • Bilo kakav trošak i bilo kakva plaćanja nastala od strane državne administracije prilikom upravljanja i sprovođenja pomoći, odnosno troškovi upravljanja i operativne strukture i, posebno, režijski troškovi, troškovi zakupnine i plate za zaposlene u okviru aktivnosti upravljanja, sprovođenja, nadzora i kontrole, osim u slučajevima kada to opravdava priroda mere IPARD II programa.

Ukoliko Komisija jasno i izričito ne odluči drugačije, sledeći troškovi se takođe smatraju neprihvatljivim:

 • Troškovi projekata koji su, pre završetka, naplaćeni korisnicima ili učesnicima, osim ukoliko primljene nadoknade nisu oduzete od troškova koji se potražuju;
 • Promotivni troškovi, osim onih koji su od zajedničkog interesa;
 • Troškovi korisnika, koji u strukturi vlasništva ima više od 25% javnog kapitala, osim ukoliko Komisija drugačije ne odluči u specifičnom slučaju na osnovu opravdanog zahteva podnetog od strane srpskih vlasti. Komisija će o tome odlučiti u roku od tri meseca nakon prijema zahteva. Izuzeće nije primenljivo na infrastrukturne troškove, LEADER pristup ili ljudski kapital.