Skip to main content

O nama

PREDSTAVLJANJE NAŠIH KONSULTANTSKIH KAPACITETA:

 • Prosečni godišnji prihod u zadnjih pet godina SIM CERT doo i njegovih pratećih konsultantskih kuća: više od 700.000 EUR
 • Broj stalno zaposlenih konsultanata: 14
 • Broj realizovanih projekata: više od 1000 projekata
 • Kancelarije SIM CERT –a : Beograd, Novi Sad, Kruševac
 • Osnivanje agencije SIM CERT od koje nastaje SIM CERT doo je od 2006.god.
 • Saradnici i poslovni partneri: Strateška saradnja sa serifikacionim kućama, laboratorijama, bankama, značajnim kompanijama, konsultantima, berzama, marketinškim agencijma,... kao i mnogim drugim važnim igračima IPARD programa
 • Rast i razvoj SIM CERT-a:
  • Broj ugovorenih poslova: više od 200
  • Broj poslova koji se ugovaraju: više od 50
  • Očekivani porast prihoda na osnovu ulaganja u razvoj kapaciteta: više od 2 puta

 

VAŠ I NAŠ CILJ BR.1 : USPEŠNO KONKURISANJE I POTPISIVANJE UGOVORA O DONACIJI

Za ovo je potrebno da konsultanti tačno tumače uslove za konkurisanje, da imaju iskustva sa EU projektima i sa finansijskom analizom i da poznaju zakonsku regulativu Srbije i EU. Takođe je važan element da konsultanti znaju kako da predstave vezu investicije sa EU standrardima i postavljenim ciljevima programa i izabranog proizvodnog sektora. Prolaznost na IPARD konkursima u drugim zemljama je bio manji od 25%.


VAŠ I NAŠ CILJ BR.2 : USPEŠNA REFUNDACIJA INVESTIRANIH SREDSTAVA

Veliki oprez treba imati pri definisanju projekta i njegovom sprovođenju jer se može dogoditi da ne možete da dobijete refundaciju jer niste ispoštovali zahteve konkursa, kao i zahteve standarda za bezbednost hrane / za zaštitu životne sredine / dobrobit životinja / bezbednost i zdravlje zaposlenih.
Veliki broj projekata u drugim zemljama na IPARD programu (uglavnom kada su investicije bile u objekte i proizvodne kapacitete) nisu mogle biti isplaćene u planiranom roku usled neispunjvanja navedenih uslova.