Skip to main content

Iznos i predmet donacija

Korisnik IPARD podsticaja može da ostvari pravo na IPARD podsticaje u sektorima:

SEKTOR

INVESTICIJA

IZNOS IPARD PODSTICAJA

Seoski turizam

Izgradnja/rekonstrukcija

Opremanje

Minimum     20.000 EUR

Maksimum  300.000 EUR

Sektor direktnog marketinga

Izgradnja/rekonstrukcija + opremanje

Minimum        5.000 EUR

Maksimum  300.000 EUR

Samo opremanje

Minimum        5.000 EUR

Maksimum  100.000 EUR

Usluge manjeg obima za lokalno stanovništvo i turiste

Izgradnja/rekonstrukcija + opremanje

Minimum        5.000 EUR

Maksimum  300.000 EUR

Samo opremanje

Minimum        5.000 EUR

Maksimum  200.000 EUR

Kada projekat obuhvata ulaganja u više sektora

Izgradnja/rekonstrukcija

Opremanje

Minimum     20.000 EUR

Maksimum  300.000 EUR

 Primalac može dobiti ukupnu podršku od maksimalno 600.000 evra javne podrške u okviru ove mere za ceo programski period IPARD III.

 Primalac može da podnese sledeću prijavu za odobrenje projekta nakon podnošenja konačnog zahteva za isplatu odobrenog projekta ili nakon povlačenja iz prethodno odobrenog projekat.

IPARD podsticaji utvrđuju se u procentualnom iznosu:

 • do 60% vrednosti prihvatljivih troškova investicije
 • do 70% za
 • mlade i/ili
 • sertifikovanih organskih proizvođača.
 • Dodatnih 10% se može dati za investiciju koja se odnosi na:
 • upravljanje otpadnim vodama i otpadom
 • obnovljiva energija ili
 • investicije tipa cirkularne ekonomije (efikasna ponovna upotreba otpadnih materijala)

Maksimalni intenzitet pomoći ne može biti veći od 75% prihvatljivih troškova.

Pravo na IPARD podsticaje može se ostvariti isključivo za investicije koje su realizovane nakon donošenja Rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak koji je nastao nakon 01.01.2021)

Prihvatljivi troškovi se odnose na:

 • Izgradnja/rekonstrukcija objekata u okviru sva tri sektora, kao i ugradnja opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije, u skladu sa posebnim propisom;
 • Nabavka nove opreme (uključujući montažu) i to: mašine, mehanizacija, alati i druga oprema, uključujući opremu za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, IT hardver i softver, u svim sektorima;
 • Opšti troškovi koji se odnose na pripremu projektne dokumentacije (npr. takse za arhitekte, inženjere i druge konsultacije i obavezne studije izvodljivosti) biće prihvatljivi do gornje granice od 10% prihvatljivih troškova iz tačaka a. i b.;

*Izrada poslovnog plana ne može premašiti 5% prihvatljivih troškova iz tačke a. i b.;

 • Nabavka novih vozila za delatnost u svim sektorima i/ili vozila za turističke delatnosti (za odmor u okviru sektora seoskog turizma). Nabavka vozila ne prelazi 30% prihvatljivih izdataka iz tačaka a. i b. Sva vozila moraju biti u skladu sa nacionalnim standardima i registrovana u skladu sa važećim nacionalnim propisima.
 • Investicija u obnovljivu energiju je kvalifikovana za finansiranje samo kao integrisani deo projekta u svim sektorima (na primer solarni paneli u ruralnom turizmu ili drugim sektorima) i ograničenje „samopotrošnje“ ne igra ulogu i ne treba ga proveravati.

 Pravo na IPARD podsticaje ne može da se ostvari za:

 • poreze, uključujući PDV;
 • carine, uvozne i druge dažbine;
 • kupovinu, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata
 • kazne, finansijske penale i sudske troškove;
 • troškove poslovanja;
 • polovne mašine, mehanizaciju i opremu;
 • bankarske troškove, troškove garancija i slične troškove;
 • troškove konverzije, troškove i gubitke u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD, kao i druge čisto fin. troškove;
 • doprinose u naturi;
 • troškove održavanja, amortizacije ili zakupa;
 • troškovi špedicije, puštanje u rad i drugi operativni troškovi
 • nabavku putem lizinga, kompenzacije, asignacije i cesije ili nabavku na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja duga;
 • nabavku predmeta investicije gotovinskim plaćanjem itd.