Skip to main content

Lista prihvatljivih investicija i troškova

2. OPŠTI TROŠAK

2.1. Troškovi za pripremu projekta i tehničke dokumentacije, kao što su naknade za arhitekte, inženjere i druge konsultantske naknade
2.2. Troškovi izrade studija o proceni uticaja na životnu sredinu
2.3. Troškovi pripreme dokumentacije za IPARD podsticaje (konsultantske usluge za zahteve za IPARD podsticaje i zahteve za isplatu)
2.4. Troškovi pripreme studija izvodljivosti i ostalih studija vezanih za projekat/poslovni plan

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA U VEZI SA IZGRADNJOM

4. GRAĐEVINSKI RADOVI

4.1. Pripremni radovi
4.2. Rušenje i demontaža
4.3. Zemljani radovi
4.4. Betonski radovi
4.5. Armirano betonski radovi
4.6. Instalaterski radovi
4.7. Stolarski radovi
4.8. Zidarski radovi
4.9. Izolacioni radovi
4.10. Krovnopokrivački radovi
4.11. Gotove konstrukcije i elementi
4.12. Izgradnja protivpožarnih rezervoara i hidrantske mreže

5. ZANATSKI RADOVI

5.1. Limarski radovi
5.2. Stolarski radovi
5.3. Bravarski radovi
5.4. Staklorezački radovi
5.5. Gipsani radovi
5.6. Podne i zidne obloge
5.7. Kamenorezački radovi
5.8. Keramički radovi
5.9. Podopolagački radovi
5.10. Molerski radovi i tapaciranje
5.11. Fasadni radovi
5.12. Oblaganje daskama, kamenim pločama ili pločama od veštačkih materijala
5.13. Završni montažni radovi

6. INSTALATERSKI RADOVI

6.1. Elektro-instalacioni radovi
6.2. Vodovodni i kanalizacioni radovi
6.3. Gasne instalacije
6.4. Instalacije centralnog grejanja
6.5. Instalacije protivpožarnih rezervoara i hidrantske mreže

8. PEJZAŽNI RADOVI I PRILAZNI PUTEVI

8.1. Uređenje eksterijera
8.2. Izgradnja unutrašnjih puteva i trotoara
8.3. Potporni i zaštitni zidovi
8.4. Prekrivanje trotoara (asfaltiranje, popločavanje, nasipanje)
8.5. Izgradnja trotoara

7.1. SEKTOR RURALNOG TURIZMA

7.1.1. Izgradnja
7.1.1.1. Kategorisani objekat za pružanje turističkih, odnosno ugostiteljskih usluga(*)
7.1.1.2. Prateći objekat za pružanje ugostiteljskih, odnosno turističkih usluga(*)
7.1.1.2.1. Turistička infrastruktura: objekti/prostor za predah, rekreaciju, edukaciju i zabavu turista, tematski i zabavni park, odmorište pored puta, teren za tenis, otvoreni i zatvoreni objekat sportske rekreacije, dečje igralište, mala veštačka akumulacija sa kupalištem, zabavno rekreativna staza i put, objekat za posmatranje prirodnih retkosti, objekat za predah i kraće zadržavanje turista, objekat za avanturističke aktivnosti
7.1.1.2.2. Bazen za kupanje, velnes objekat
7.1.1.2.3. Skladišna i prodajna prostorija u okviru gazdinstva za hranu, piće i domaću radinost
7.1.1.2.4. Objekat/prostor za degustaciju hrane i pića
7.1.1.2.5. Pejzažno uređenje u okviru turističkog projekta
7.1.1.2.6. Prostor za držanje opreme za rekreaciju
7.1.1.2.7. Objekat za smeštaj životinja i manjež u svrhu turizma
7.1.1.2.8. Infrastruktura za pristup objektu osobama sa invaliditetom (sanitarni objekti/infrastruktura, asfaltiranje prilaza objektu, uklanjanje ivičnjaka, postavljanje metalne konstrukcije i/ili rampe i/ili gelendera)
7.1.1.2.9. Parking kao deo turističkog projekta
7.1.1.2.10. Ostali objekti koji su povezani sa projektnom investicijom (objekti za odlaganje/držanje plovila, mehanizacije i opreme u svrhu obavljanja turističke/ugostiteljske delatnosti)
7.1.2. Mašine, mehanizacija i oprema
7.1.2.1. Oprema za kategorisane i prateće objekte za pružanje ugostiteljskih, odnosno turističkih usluga (nameštaj, televizijska oprema, satelitski prijemnici, radio, audio-oprema, mašine i oprema za pranje, sušenje, peglanje), osim sitnog ugostiteljskog inventara
7.1.2.2. Mašine, mehanizacija i oprema za održavanje prostora oko turističko-ugostiteljskog objekta, za turističko-ugostiteljske svrhe (izuzimajući traktore)
7.1.2.3. Oprema za turističku infrastrukturu
7.1.2.4. Oprema za skladišne i prodajne objekte/prostore za hranu, piće i domaću radinost
7.1.2.5. Čamac i plutajući objekat za sport i razonodu, na vesla i/ili motor snage do 5 kW, kao i oprema za njihov transport
7.1.2.6. Oprema za uređenje područja za kampovanje (svetlosna signalizacija, osvetljenje, rampe)
7.1.2.7. Oprema za pejzažno uređenje u okviru turističkog projekta (uključujući opremu za igrališta i terene)
7.1.2.8. Bicikl sa opremom i biciklistička sigurnosna oprema
7.1.2.9. Računar (personalni računar ili laptop) i računarska oprema
7.1.2.10. Softver u svrhu turističkog projekta i izrada veb sajta
7.1.2.11. Oprema za vodosnabdevanje i snabdevanje električnom energijom, uključujući električni generator, grejanje, ventilaciju, kanalizaciju i klimatizaciju
7.1.2.12. Oprema koja omogućava pristup otvorenim i zatvorenim prostorima
7.1.2.13. Oprema za sanitarne objekte
7.1.3. Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije u cilju obavljanja registrovane ugostiteljske, odnosno turističke delatnosti
7.1.3.1. Izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uključujući priključak između postrojenja i distributivne mreže/od postrojenja do objekta, kao i elemente sistema daljinskog grejanja, i to naročito za sledeće vrste postrojenja:
– Postrojenje za solarnu energiju
– Vetroturbine
– Postrojenje na biomasu
– Postrojenje na biogas (biogas nastao u sopstvenim postrojenjima – digestorima, anaerobnim postupcima iz biomase i sporednih proizvoda životinjskog porekla koji se koriste u skladu sa propisima iz oblasti veterinarstva, dobijenih proizvodnjom na poljoprivrednom gazdinstvu)
– Postrojenje za geotermalnu energiju
– Sistemi daljinskog grejanja
7.1.3.2. Oprema za postrojenje za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, i to:
– Postrojenje za solarnu energiju
– Vetroturbine
– Postrojenje na biomasu
– Postrojenje na biogas (biogas nastao u sopstvenim postrojenjima – digestorima, anaerobnim postupcima iz biomase i sporednih proizvoda životinjskog porekla koji se koriste u skladu sa propisima iz oblasti veterinarstva, dobijenih proizvodnjom na poljoprivrednom gazdinstvu)
– Postrojenje za geotermalnu energiju
– Toplotne pumpe

(*) Ukupan kapacitet kategorisanog ugostiteljskog objekta ne prelazi 30 individualnih ležajeva po korisniku, pri čemu ukupan broj individualnih ležajeva u svim kategorisanim ugostiteljskim objektima koje ima korisnik na teritoriji Republike Srbije, nije veći od 30. Kreveti veličine za dve osobe računaju se kao dva individualna ležaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo.