Skip to main content

О нама

ПРЕДСТАВЉАЊЕ НАШИХ КОНСУЛТАНТСКИХ КАПАЦИТЕТА:

 • Просечни годишњи приход у задњих пет година СИМ ЦЕРТ доо и његових пратећих консултантских кућа: више од 700.000 ЕUR
 • Број стално запослених консултаната: 14
 • Број реализованих пројеката: више од 1000 пројеката
 • Канцеларије СИМ ЦЕРТ –а : Београд, Нови Сад, Крушевац
 • Оснивање агенције СИМ ЦЕРТ од које настаје СИМ ЦЕРТ доо је од 2006.год.
 • Сарадници и пословни партнери: Стратешка сарадња са серификационим кућама, лабораторијама, банкама, значајним компанијама, консултантима, берзама, маркетиншким агенцијма,... као и многим другим важним играчима ИПАРД програма
 • Раст и развој СИМ ЦЕРТ-а:
  • Број уговорених послова: више од 200
  • Број послова који се уговарају: више од 50
  • Очекивани пораст прихода на основу улагања у развој капацитета: више од 2 пута

Наша конкурентска предност у области ИПАРД програма се заснива на интеграцији консултантских знања из области:

 • Пројеката Европских фондова
 • Стандарда за безбедност хране, квалитет, примарне пољопривредне производње, животне средине, безбедности и здрављу на раду, и сл. као и законске регулативе ЕУ и Србије из ових области
 • Финансијске анализе

ВАШ И НАШ ЦИЉ БР.1 : УСПЕШНО КОНКУРИСАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ДОНАЦИЈИ

За ово је потребно да консултанти тачно тумаче услове за конкурисање, да имају искуства са ЕУ пројектима и са финансијском анализом и да познају законску регулативу Србије и ЕУ. Такође је важан елемент да консултанти знају како да представе везу инвестиције са ЕУ стандрардима и постављеним циљевима програма и изабраног производног сектора. Пролазност на ИПАРД конкурсима у другим земљама је био мањи од 25%.


ВАШ И НАШ ЦИЉ БР.2 : УСПЕШНА РЕФУНДАЦИЈА ИНВЕСТИРАНИХ СРЕДСТАВА

Велики опрез треба имати при дефинисању пројекта и његовом спровођењу јер се може догодити да не можете да добијете рефундацију јер нисте испоштовали захтеве конкурса, као и захтеве стандарда за безбедност хране / за заштиту животне средине / добробит животиња / безбедност и здравље запослених.
Велики број пројеката у другим земљама на ИПАРД програму (углавном када су инвестиције биле у објекте и производне капацитете) нису могле бити исплаћене у планираном року услед неиспуњвања наведених услова.