Skip to main content

Износ и предмет донација

Корисник ИПАРД подстицаја остварује право на ИПАРД подстицаје, без обзира на укупну вредност инвестиције, у оквиру следећих граница:

  • Минимум 20.000 ЕУР
  • Максимум 1.300.000 ЕУР

*осим за прераду воћа, поврћа и житарица где је минимална вредност инвестиције50.000 ЕУР

                 Корисник може да оствари укупан износ ИПАРД подстицаја у складу са овим правилником од 2.500.000 ЕУР у периоду спровођења ИПАРД програма.

 Право на ИПАРД подстицаје може се остварити искључиво за инвестиције које су реализоване након доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак који може да настане у периоду важења ИПАРД програма.

ИПАРД подстицаји утврђују се у износу од 50% од вредности прихватљивих трошкова инвестиције

  • додатних 10% за инвестиције које су у вези са управљањем отпада и циркуларном економијом
  • додатних 10% за инвестиције у обновљиве изворе енергије
  • до 70% за колективна улагања

 Вредност прихватљивог општег трошка не може прећи износ од 10% од вредности прихватљивих трошкова предметне инвестиције.