Skip to main content

Износ и предмет донација

Корисник ИПАРД подстицаја може да оствари право на ИПАРД подстицаје у секторима: 

СЕКТОР

ИНВЕСТИЦИЈА

ИЗНОС ИПАРД ПОДСТИЦАЈА

Сеоски туризам

Изградња/реконструкција

Опремање

Минимум     20.000 ЕУР

Максимум  300.000 ЕУР

Сектор директног маркетинга

Изградња/реконструкција + опремање

Минимум        5.000 ЕУР

Максимум  300.000 ЕУР

Само опремање

Минимум        5.000 ЕУР

Максимум  100.000 ЕУР

Услуге мањег обима за локално становништво и туристе

Изградња/реконструкција + опремање

Минимум        5.000 ЕУР

Максимум  300.000 ЕУР

Само опремање

Минимум        5.000 ЕУР

Максимум  200.000 ЕУР

Када пројекат обухвата улагања у више сектора

Изградња/реконструкција

Опремање

Минимум     20.000 ЕУР

Максимум  300.000 ЕУР

Прималац може добити укупну подршку од максимално 600.000 евра јавне подршке у оквиру ове мере за цео програмски период ИПАРД III.

Прималац може да поднесе следећу пријаву за одобрење пројекта након подношења коначног захтева за исплату одобреног пројекта или након повлачења из претходно одобреног пројекат.

ИПАРД подстицаји утврђују се у процентуалном износу:

  • до 60% вредности прихватљивих трошкова инвестиције
  • до 70% за младе и/или сертификоване органске произвођаче
  • Додатних 10% се може дати за инвестицију која се односи на:
    • управљање отпадним водама и отпадом
    • обновљива енергија или
    • инвестиције типа циркуларне економије (ефикасна поновна употреба отпадних материјала)

 Максимални интензитет помоћи не може бити већи од 75% прихватљивих трошкова.