Skip to main content

Обновљиви извори енергије - инвестиција која се брзо врати

Извор: ИПАРД на длану бр. 23 - сеп/окт 2023

Зелена агенда за Западни Балкан је стратегија регионалног развоја која има за циљ да одговори на изазове климатских промена и зелене транзиције и да помогне земљама Западног Балкана да ускладе прописе о животној средини са европским стандардима и нормама. Утемељена је на Европском зеленом договору и Економско-инвестиционом плану за Западни Балкан.

Спровођење Зелене агенде биће у фокусу у наредном ИПАРД III програмском периоду кроз улагање у обновљиве изворе енергије и одобравање додатних 10% подстицаја за овај вид улагања. Очекује се да ће виши ниво подршке подстаћи већи број корисника да инвестирају у обновљиве изворе.

У ИПАРД II програмском периоду поднето је 80 захтева у којима су обновљиви извори део већег пројекта, или самостална инвестиција. Вредност ових инвестиција је око 16 милиона евра. Соларни панели су били најзаступљеније инвестиције у обновљиве изворе енергије са 67% учешћа. Фунго југ д.о.о је један од корисника који су развој свог пословања унапредили управо инвестицијом у изградњу соларне електране.

Ово привредно друштво из Лесковца се од 1990. године бави откупом, производњом, прерадом и продајом пољопривредних и шумских производа, пре свега воћа и печурака, које данас пласира кроз робну марку Artfood. У оквиру Трећег јавног позива за ИПАРД Меру 3 Фунго југ д.о.о је за изградњу соларне електране у оквиру производних погона у месту Чукљеник крај Лесковца остварио подршку од око 153 хиљаде евра (ЕУ учешће 114.723,14 евра + допринос Републике Србије 38.241,05 евра).

Иако долази са сунчаног југа Србије, представник Фунго југа Братислав Јовановић тврди да се инвестиције у обновљиве изворе енергије исплате и на југу и на северу земље, а посебно ако имамо у виду цену електричне енергије за привреду.5 „Уз ИПАРД подршку која је за унапређење прерађивачких капацитета 50% прихватљивих трошкова, инвестиција у обновљиве изворе енергије може да се поврати у периоду од 3 до 4 године. Снага изграђене електране је 401,3 киловата и за сада покрива потребе наше производње, и у складу са важећом регулативом још увек нисмо стекли статус прозјумера односно купца-произвођача. С обзиром на чињеницу да имамо више производних објеката неопходно је било инсталирати више инвертора, што je утицало на висину инвестиције. Овом инвестицијом смо на дуге стазе утрли пут повећању конкурентности наше производње и приближили се стандардима производње у најразвијенијим земљама”, каже Јовановић. Будућим ИПАРД корисницима саветује да без добре консултанстке куће не улазе самостално у процес реализације једног овако сложеног пројекта и остваривања права на подстицај. Додао је да инвестирање у обновљиве изворе енергије иенергетску ефикасност наилази на позитиван пријем у оквиру банкарског сектора приликомодобравања кредитних средстава. Предузеће Фунго југ д.о.о већ размишља о новим улагањима уз помоћ ИПАРД програма, инвестирањем у топлотне пумпе.