Skip to main content

Подстицаји / Субвенције Светске банке за пољопривреду и прераду

Петак, 26. Март 2021.

Више о субвенцијама Светске банке можете видети на нашем сајту:

subvencije.co.rs

у делу Светска Банка

subvencije.co.rs/svetska-banka

Поред пружања подршке приликом конкурисања на националним програмима за подстицаје и ИПАРД програму, наша консултантска кућа Вам пружа могућност добијања средстава на предстојећем програму подстицаја Светске Банке за пољопривреднике, са планираним буџетом од око 50 милиона долара.

Пољопривредници ће авансно добијати подстицаје од којих ће 50% инвестиције бити бесповратна средства, 40% повољан кредит банака и 10% учешће инвеститора.

Везано за субвенције Светска банка - пољопривреда - минимална вредност прихватљивих трошкова је 20.000 евра у динарској противредности, а максимална 50.000 евра.

Везано за субвенције Светска банка - прерада - Минимална вредност прихватљивих трошкова је 25.000 евра у динарској противредности, а максимална 400.000 евра .

Подржани сектори примарне пољопривредне производње :

 • воћа, поврћа, грожђа и цвећа
 • меса,
 • млека
 • пчеларство
 • област аквакултуре
 • остали усеви
 • област старих и уметничких заната, односно домаће радиности

Подржани сектори прераде пољопривредних производа :

 • вино
 • месо
 • млеко
 • пчелињи производи
 • остали усеви
 • област старих и уметничких заната, односно сертификоване домаће радиности

Подржане инвестиције:

 • набавка трактора (снаге до 80kW), механизације и опреме;
 • изградњa, доградњa и адаптациja објеката.

Овим програмом биће подржани пољопривредници са мањим обимом производње, који немају довољно велике капацитете за конкурисање на ИПАРД програму.

Поступак за остваривање права на коришћење бесповратних средстава покреће се подношењем Пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Јавног позива за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава .

Управа за аграрна плаћања која је задужена за спровођење овог програма планира расписивање јавног позива око 22.04.2021.године.

Прихватљиве врсте инвестиција, односно трошкова јесу:

 1. припремни трошкови
 2. капиталне инвестиције
 3. инвестиције у људске ресурсе
 4. инвестиције за стручно-техничку помоћ и тренинг корисника за коришћење бесповратних средстава

Право на коришћење бесповратних средстава , остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

 1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
 2. предузетник;
 3. привредно друштво;
 4. земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Правилник и списак прихватљивих инвестиција, можете преузети на линку испод.

#Субвенције #Светскабанка #пољопривреда #прерада

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЗА КОНКУРЕНТНУ ПОЉОПРИВРЕДУ

Листа прихватљивих инвестиција