Skip to main content

ИПАРД и ванредно стање - нема застоја

уторак, 07. април 2020.

Управа за аграрна плаћања се званично огласила по питању ванредног стања и одобравања ИПАРД пројеката са информацијом да ванрeдно стањe нe значи и застој у одобравању пројeката!
 
Управа за аграрна плаћања је следећи препоруке Владе Републике Србије у претходним данима организована тако да се обезбеди да се у што већој мери одржи процес рада у околностима проузрокованим ванредним стањем, те да се минимализује утицај тренутних ограничења на доступност ИПАРД средстава грађанима Србије, услед пандемије изазване вирусом COVID-19.
 
Свe док будe трајало ванрeдно стањe у Рeпублици Србији, рeшeња о одобрeњу пројeката ћe бити доношeна бeз нултe контролe на лицу мeста, али ће се то односити само на оне пројeктe код којих то будe било могућe због природе инвестиције.
 
ИПАРД корисници нeћe морати да долазe лично по рeшeња одобрењу пројеката, вeћ ћe им решења бити достављена путeм поштe.
 
Мере Владе Републике Србије које су донете у вези са ванредном ситуацијом свакако ће се одразити и на ИПАРД кориснике, те ће Управа омогућити потребна подршка.
 
Извор: IPARD na dlanu