Skip to main content

План расписивања ИПАРД позива за 2020. годину

уторак, 25. фебруар 2020.

 

НАЗИВ МЕРЕ

 

СТАТУС

 

РОК ОД

 

РОК ДО

ИЗНОС

СРЕДСТАВА (РСД)

Мера 1- Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

(Набавка новог трактора)

најава

01.10.2020.

10.12.2020.

620.119.041,00

Мера 1- Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

(Изградња и опремање објеката укључујући и набавку опреме и друге механизације, изузев трактора)

најава

02.11.2020.

18.01.2021.

2.480.476.400,00

Мера 3- Инвестиције у физичку имовину у вези са прерадом и маркетингом пољопривредних производа и производа рибарства

(изградња и опремање)

најава

01.12.2020.

19.02.2021.

2.536.665.490,00

Мера 7 – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања

најава

16.03.2020.

15.06.2020.

1.097.277.145,00

Mера 9 – Техничка помоћ

најава

01.04.2020.

31.12.2020.

53.630.984,00


План позива је информативног карактера и подложан је променама.

Извор: Управа за аграрна плаћања