Skip to main content

Трећи јавни позив за ИПАРД Меру 3 објављен !

среда, 27. новембар 2019.

Министарство пољопривреде 26.11.2019.године је расписало трећи јавни позив за ИПАРД бесповратна средства који се односи на инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства – МЕРА 3.

Рок за подношење конкурсне документације је од 26. новембра 2019. године до 24.фебруара 2020. године.

По овом Јавном позиву опредељена су средства у износу од 5.412.941.299,00 динара (око 46 милиона ЕУР).

Предмет овог Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у вези са изградњом, као и набавком нове опреме, машина и механизације.

Новина од овог јавног позива јесте да су укључени сектор прераде грожђа (винарије) и сектор прераде јаја.

Висина подстицаја за фирме од 50 одсто до 60 одсто, у зависности од тога да ли се инвестира само у изградњу и нову опрему или се инвестиција односи на управљање отпадом и отпадним водама.

Обухваћени су сектори млека, меса, јаја, грожђа, воћа и поврћа.

Износ бесповратних средстава у сектору грожђа, воћа, поврћа, меса и јаја од 10.000 до 1.000.000 евра, а за сектор млека од 10.000 до 2.000.000 евра.

Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства је објављен на сајту Управе за аграрна плаћања у делу ИПАРД II па у наставку Јавни позиви.