Skip to main content

Правилник за ИПАРД Меру 7 – рурални туризам

уторак, 24. септембар 2019.

Управа за Аграрна плаћања - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је Правилник о ИПАРД подстицајима за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања.

Правилником су дефинисани основни захтеви за кориснике, услови за конкурисање за ИПАРД средстава, износ ИПАРД подстицаја, као и поступци и потребна документацију за спровођење Мере 7 – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања.
 
Износ  донација од вредности укупних инвестиција: 
 
  • износи до 65% вредности инвестиције (укупних прихватљивих трошкова); 
Минимални и максимални износ повраћаја средстава: 
  
  •  Минимални износ повраћаја средстава је 5.000 евра; 
  •  Максимални износ повраћаја средстава је 300.000 евра;
Инвестиције се односе на: 
 
  • Улагање у изградњу и / или реконструкцију и / или опремање објеката за пружање туристичких и угоститељских услуга, као што су собе, ресторани и други објекти, 
  • Објекти за рекреацију, играње, туристичких кампова, побољшање објеката на отвореном (за јахање, риболов у унутрашњим водама, бициклизму, тематских стаза) 
  • Пејзажни радови и прилазни путеви
  • Трошкови маркетинга, као што су штампање пропагандног материјала, стварање / одржавање сајта.
  • Машине, механизација и опрема (осим ситног угоститељског инвентара)
  • Производња енергије из обновљивих извора енергије у циљу обављања регистроване угоститељске, односно туристичке делатности
У оквиру плана за расписивање ИПАРД позива за 2020. годину расписивање јавног позива за Меру 7 је најављено за период до 15.06.2020.

Расположиви износ донација за наведени позив износи 1.097.277.145,00 RSD - што износи приближно 9.338.528,00 EUR.

Све основне инфомације имате на нашој страници посвећеној Мери 7 - Рурални туризам - Субвенције - Донације (Мера 7 - Рурални туризам - линк ).

Правилник за Меру 7 можете преузети на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања (http://uap.gov.rs/mera-7-diverzifikacija-poljoprivrednih-gazdinstava-i-razvoj/ ).