Skip to main content

ИПАРД 3 програм 2021-2027

Петак, 20. Август 2021.

ИПАРД 3 Програм се очекује у првој половини следеће 2022. године. Доступна средства ће бити већа него у ИПАРД 2 програму. Програм ће трајати мин. до 2027. године. Најактуелније Мере 1, 3, 7 ће бити делимично измењене. Измене које се најављују су:

Мера 1:

 • Повећање минималне подршке на 50.000 ЕУР
 • Увођење сектора рибарства
 • Укинути услов исте врсте воћа у РПГ
 • укинути услов истог сектора сектора производње
 • укинути услови хектара воћа
 • Изједначење критеријума прихватљивости за набавку трактора са критеријумима за набавку машина и механизације и изградњу објеката
 • Повећање минималног капацитета за постојеће животињске врсте и увођење инвестиција за ћурке и гуске
 • Раздвајање сектора воће и поврће на сектор воће и сектор поврће и да право на подстицаје има корисник чија је вредност инвестиције > 000 Еур укључујући расадничарску производњу
 • Спајање позива за набавку трактора и осталих инвестиција
 • Услови површина за остале усеве за набавку трактора ће бити исти као и за набавку остале механизације
 • Маxимални износ за сектор воћа и сектор поврћа ће такође бити 1.000.000 Еур
 • Интензитет подршке из јавних извора:
  • 60% прихватљивих трошкова,
  • 65% за инвестиције у планинским подручјима
  • 70% за инвестиције младих пољопривредника и произвођача сертификованих органских производа;
  • Додатних 10% за инвестиције везане за управљање отпадом и обновљиве изворе енергије
  • Додатних 10% за „заједничке инвестиције”

Мера 3:

 • Повећање минималне подршке на 50.000 ЕУР
 • Увођење сектора прераде осталих усева и сектор прераде рибе
 • Увођење инвестиција за прераду меса од ћурке и гуске
 • Раздвајање сектора прераде воћа и поврћа на сектор прераде воћа и сектор прераде поврћа и да право на подстицаје има корисник чија је вредност инвестиције > 000 ЕУР
 • Очекује се да износ максималних подстицаја буде за све секторе 1.300.000 Еур
 • Интензитет подршке из јавних извора:
  • 50% прихватљивих трошкова,
  • Додатних 10% за инвестиције везане за управљање отпадом и циркуларну економију
  • Додатних 10% обновљиве изворе енергије
  • До 70% прихватљивих трошкова за „заједничке инвестиције”

Мера 7:

 • Директна продаја пољопривредних и локалних производа - продајни објекти
 • Сектор услужних делатности у руралним подручјима - објекти за пружање услуга (нпр. брига о деци, брига о старима, нега особа са инвалидитетом, фризерски и козметички третмани итд.)
 • Интензитет подршке из јавних извора:
  • до 60% прихватљивих трошкова
  • највише 70% за инвестиције младих пољопривредника и произвођача сертификованих органских производа
  • 80% за инвестиције везане за управљање отпадним водама и отпадом, коришћење енергије из ОИ и инвестиције у циркуларну економију.