Skip to main content

План расписивања ИПАРД позива за 2021. годину

понедељак, 4. јануар 2021.

 

НАЗИВ МЕРЕ

 

СТАТУС

 

РОК ОД

 

РОК ДО

ИЗНОС

СРЕДСТАВА (РСД)

Мера 1- Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

(Изградња и опремање објеката укључујући и набавку опреме и друге механизације, изузев трактора)

најава

01.04.2021.

30.06.2021.

6.613.200.117,00

Мера 3- Инвестиције у физичку имовину у вези са прерадом и маркетингом пољопривредних производа и производа рибарства

(изградња и опремање)

најава

04.05.2021.

15.07.2021.

2.351.604.000,00

Мера 7 – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања

најава

01.06.2021.

30.08.2021.

1.763.703.000,00

Mера 9 – Техничка помоћ

најава

01.01.2021.

31.12.2021.

148.407.967,40


План позива је информативног карактера и подложан је променама.

Извор: Управа за аграрна плаћања