Skip to main content

Објављен први јавни позив за Меру 7 - рурални туризам !

понедељак, 08.06.2020.
 
Објављен је Први јавни позив за ИПАРД подстицаје за инвестиције за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања. Рок за подношење захтева за одобравање права на подстицаје је од 01. јула 2020. године до 01. октобра 2020. године.
 
Висина подстицаја износи од 65 одсто. 
 
Минимални и максимални износ повраћаја средстава: 
  •  Минимални износ повраћаја средстава је 5.000 EUR
  •  Максимални износ повраћаја средстава је 300.000 EUR;
Предмет овог Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у вези са изградњом смештајних и угоститељских објеката, куповина нове механизације и опреме везано за предметну инвестицију, уређење пејзажа и унутрашње путне мреже, развој туристичких рекреативних активности, као и опреме за обновљиве изворе енергије.
 
По овом Јавном позиву опредељена су средства у износу од приближно 20.000.000 EUR, у складу са Правилником и посебним прописом који уређује расподелу подстицаја у пољопривреди и руралном развоју. 

Детаљан текст Јавног позива, правилник и пратећи прилози, доступни су на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs, као и интернет страници Управе за аграрна плаћања http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/.